Werkhervattingskas (WHK)

Om de Whk te begrijpen moet u alle factoren weten, zoals uw gemiddelde loonsom, de verhouding tussen de aan u toegerekende uitkeringslast (Zw en/of WGA), uw loonsom en uw sectorindeling.

Werkhervattingskas (WHK)

Om de Whk te begrijpen moet u alle factoren weten, zoals uw gemiddelde loonsom, de verhouding tussen de aan u toegerekende uitkeringslast (Zw en/of WGA), uw loonsom en uw sectorindeling.

WHK? Wat is dat precies?

Om de Whk te begrijpen moet u alle factoren weten, zoals uw gemiddelde loonsom, de verhouding tussen de aan u toegerekende uitkeringslast (Zw en/of WGA), uw loonsom en uw sectorindeling. Daarnaast zijn ook de premieparameters van het UWV en veranderingen in wet -en regelgeving van invloed op de hoogte van uw premie.

Klein, middelgroot of groot?

Voordat de calculatie die ten grondslag ligt aan de beschikking gemaakt kan worden maakt de Belastingdienst onderscheid in drie soorten grootte van organisaties. Deze indeling is afhankelijk van de premieloonsom 2 jaar geleden.

Voor de Belastingdienst ben je een kleine werkgever als je in 2019 minder dan € 346.000 aan premieloon had. Je ontvangt dan een vaste sectorpremie, afhankelijk van jouw sectorindeling. Hierin zit dus verder geen variabele die beïnvloedbaar is. Je bent een middelgrote werkgever als je in 2019 méér dan €346.000 en mínder dan € 3.460.000 per jaar aan premieloon had. De berekening van de premie is deels individueel (beïnvloedbaar) en sectoraal bepaald.

Je bent een grote werkgever als je premieloon in 2019 méér dan 3.460.000 EURO per jaar was. De berekening van de premie is volledig individueel bepaald.

Oke, en nu?

Omstreeks eind november van ieder jaar ontvangen werkgevers van de Belastingdienst de beschikking “Gedifferentieerde Premie Werkhervattingskas’’(Whk). Binnen 6 weken na dagtekening van deze beschikking dient u bezwaar te maken. Na deze termijn is er nog de mogelijkheid om ambtshalve correctie van het premiepercentage te verzoeken. Door onze jarenlange kennis en ervaring hebben wij de knowhow opgebouwd om ook met terugwerkende kracht tot 5 jaar uw WHK beschikkingen op juistheid te kunnen controleren. U dient ons hiervoor te machtigen zodat wij de gegevens kunnen opvragen bij de Belastingdienst.

Wat staat er op de beschikking vermeld?

Op de beschikking valt af te lezen of er aan uw organisatie schadelast (ziektewet uitkeringen en/of WGA/WIA uitkeringen) is toegerekend en dus niet de minimale premie betaalt wordt. Staat er bij toegerekende Zw uitkeringen en bij toegerekende WGA uitkeringen een bedrag van € 0? Dan hoeft u niets te doen. Staan er wel bedragen vermeld? Neem dan even contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of een bezwaar bij de Belastingdienst zinvol is.

Foutje bedankt!

In de praktijk zien wij dat bij een controle er diverse hiaten zitten in de wijze waarop de schadelast aan de werkgevers wordt toegerekend. Het is dus altijd raadzaam om deze beschikking inhoudelijk te alten controleren. Volgens de werkhervattingskas is een werkgever gedurende 12 jaar, vanaf toekenning van een Ziektewet uitkering tot aan het einde van de 10 jaarstermijn van de WGA-uitkering, verantwoordelijk voor de financiële lasten. Dit kan betekenen dat de werkgever de uitkering 12 jaar lang moet betalen!  De kosten hiervan zijn bij een modaal salaris rond de € 350.000 over deze periode. In de praktijk kan dit betekenen dat de werkgever 12 jaar lang onterecht deze uitkering betaald.

Wat moet ik doen?

De controle van de Werkhervattingskas aan ons overlaten, het is onze core business! Wij verzamelen alle benodigde informatie en kunnen met terugwerkende kracht tot 5 jaar herbeoordelen of u niet teveel heeft afgedragen aan WHK premies.

Bel 085-0609887 of vul het contactformulier in en dan nemen we de werkwijze met u door.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.