Surseancebonus

Wanneer u na een faillissement een doorstart maakt of (een gedeelte) personeel van de gefailleerde onderneming overneemt, kunt u mogelijk een beroep doen op de zogenoemde surseancebonus.

Surseancebonus

Wanneer u na een faillissement een doorstart maakt of (een gedeelte) personeel van de gefailleerde onderneming overneemt, kunt u mogelijk een beroep doen op de zogenoemde surseancebonus.

Surseancebonus

Wanneer u na een faillissement een doorstart maakt of (een gedeelte van) het personeel van de gefailleerde onderneming overneemt kunt u mogelijk een beroep doen op de zogenoemde surseancebonus.

Dit zit namelijk zo. De curator zal over het algemeen op korte termijn na het faillissement de arbeidsovereenkomsten opzeggen. De curator neemt na faillissement de loondoorbetalingsverplichting over voor de duur van zes weken. Indien er binnen de zes weken-termijn of na het verstrijken hiervan een overname of doorstart gerealiseerd kan worden waarbij (een gedeelte van) het personeel van gefailleerde in dienst treedt, dan zijn er subsidies beschikbaar.

Waarom is dit?

Reden hiervoor is dat wanneer personeel niet wordt meegenomen zij terugvallen in een vangnetregeling die de overheid veel geld kost. Als tegemoetkoming voor de (nieuwe) werkgever wil de overheid gefaseerd een subsidie toekennen. Van belang hierbij is te weten dat de subsidie niet geldt voor alle personeelsleden. Per medewerker dient onderzocht te worden of er aanspraak gemaakt kan worden op subsidie. Van belang hierbij is onder andere de woonplaats van de medewerker. Ook of de onderneming gesitueerd is in een krimpregio en de branche waarin onderneming actief is spelen hierbij een rol.

Snelheid is belangrijk. Te laat is echt te laat.

De focus en aandacht gaat logischerwijs in de opstartfase uit naar klantbehoud, klantwerving en de verdere opstart van de onderneming. De aanvraag voor deze specifieke subsidie dient echter wel kort na de doorstart/overname uit faillissement ingediend te worden. Dient men niet tijdig binnen de gestelde termijn de aanvraag in dan is kans op een succesvolle subsidieaanvraag verspeeld. De overheid geeft hiervoor als argument dat wanneer de subsidie niet tijdig wordt aangevraagd de subsidiesteun niet nodig is gebleken.

Smeerolie tussen overheid en ondernemers

Als Subsidiebaas fungeren wij als smeerolie tussen de verstrekker (Overheid) en aanvrager (doorstarter/overnemende/voortzettende partij na faillissement). Wij onderzoeken op no cure no pay basis of u voor de personeelsleden die u overneemt vanuit een faillissement aanspraak gemaakt kan worden op de zogenoemde Surseancebonus. Wanneer er een subsidiegrondslag door ons gevonden wordt zullen wij de aanvraag verder uitwerken zodat u hierin geen subsidies misloopt. U kunt zich bezighouden met de core business en wij dragen zorg voor een volledige en tijdige aanvraag.

No cure no Pay? SuccesFee!

Wij bieden deze dienst aan op basis van SuccesFee. Dit betekent dat u kosteloos kunt laten onderzoeken of u voor de subsidie in aanmerking komt. Geen succes is geen Fee voor ons. Wij hanteren hiervoor tevens geen opstartkosten. Wanneer blijkt dat er subsidie kan worden aangevraagd nemen wij dit traject uit handen nemen en verzorgen de aanvraag. Pas nadat de gelden middels een beschikking aan u zijn toegekend kunnen wij aanspraak maken op onze vooraf afgesproken SuccesFee over de opbrengst. Bij succes/opbrengst heeft u de gelden waar u recht op heeft, bij geen opbrengst weet u kosteloos dat u in ieder geval niets bent misgelopen. Beide uitkomsten zijn een fijne gedachte denken wij.

Toetsen of u in aanmerking komt voor subsidie als gevolg van een doorstart of overname personeel uit faillissement? Neem even contact op of laat uw gegevens achter.

Om je de beste ervaring te kunnen geven maken wij gebruik van Cookies. Door het gebruiken van onze website ga je hier automatisch mee akkoord. Wil je meer informatie? Klik dan hier.