Surseancebonus voor werkgevers beschikbaar

Ten tijde van corona is er een stuwmeer aan werkgevers ontstaan dat niet meer aan de betalingsverplichting kon voldoen. Deze groep heeft een beroep gedaan op de steunmaatregelen vanuit de overheid en daarnaast uitstel van betaling/belasting aangevraagd en ontvangen vanuit de Belastingdienst. De voorspelling is dat wanneer de markt weer open gaat en alle dienstverlening […]

Definitieve beschikking en uitbetaling Wtl 2023

De Wtl? De Wet Tegemoetkoming Loondomein (WTL) heeft als doel werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst te nemen, of te houden. De Wtl bestaat uit drie tegemoetkomingen in de loonkosten voor werkgevers: het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV). De beschikking heeft betrekking op de tegemoetkomingen in […]

Tijdelijke vertraging doelgroepregister UWV opgelost

Recentelijk stond in het werkgeversportaal van het UWV een melding over een tijdelijke achterstand in het verwerken van gegevens ten behoeve van het doelgroepregister. Deze tijdelijke achterstand is nu ingehaald, maar kan nog wel gevolgen hebben voor werkgevers. Zo kan er bijvoorbeeld een tijdelijke toename zichtbaar zijn in het aantal signaleringen.   Wat is het […]